Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK

 

A BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázatban való részvételt a 2023/2024-es tanévre a Pusztazámor Községi Önkormányzat kiírja a következő szempontok figyelembevételével:

- Pusztazámori lakosú, állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen itt élő, hátrányos szociális helyzetű, teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterfokozaton résztvevő, felsőoktatási intézményben hallgató, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett, pályázatot benyújtó hallgató részére.

 

A támogatás mértéke havi 5.000.-Ft/fő.

A pályázatok benyújtási határideje 2023. november 3. napja.

 

Az ösztöndíj időtartama:

  • "A" típusú pályázat a jelenlegi felsőoktatási hallgatók részére 10 hónap, két egymást követő tanulmányi félév, 2023/2024. tanév második (tavaszi), illetve a 2024/2025. tanév első (őszi) féléve,
  • „B” típusú pályázat a jelenleg, 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőfokú intézménybe még nem nyert érettségizettek, és a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű, nappali tagozatos felsőoktatási alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2023. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik. Időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. A pályázat elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján történik, amely a tanulmányi eredménytől független.

A pályázati elbírálás ellen fellebbezésnek helye nincs. Az ösztöndíjra minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa (https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx) rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A pályázó elektronikusan tölti ki a nyomtatványt, majd ezt kinyomtatva, aláírva nyújtja be az önkormányzathoz a szükséges mellékletekkel együtt.

 

Kötelező mellékletek:

  • felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2022/2023 tanév első félévéről,
  • a pályázó és a pályázóval egy háztartásban, a lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek részéről havi nettó jövedelemigazolás, (munkabér igazolása, nyugdíjszelvény, NAV igazolás, FHT, EGYT igazolása, családi pótlék összegéről igazolás, GYES, GYET, GYED, tartásdíj, árvaellátás, ösztöndíj stb.),
  • a pályázó által kitöltött, kinyomtatott, aláírt eredeti BURSA pályázati nyomtatvány!

 

A pályázati űrlap csak a fent nevezett meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat csak az önkormányzat a Támogatáskezelőhöz megküldött csatlakozási nyilatkozat elfogadása után válik aktuálissá.

 

Pátrovics Benedek sk.
polgármester

 

dr. Újházi Miklós sk.                           
jegyző

 

Polgármesteri köszöntő

polgarmester

Szeretettel üdvözlöm a községünk iránt érdeklődő vendégeinket és a pusztazámori lakosokat!

Köszönöm, hogy érdeklődésükkel megtisztelik településünket.

Fogadják soraimat olyan szeretettel, mint ahogy mi pusztazámoriak fogadjuk a hozzánk érkező vendégeket.

Bemutatkozó oldalainkat lapozgatva betekintést nyerhetnek Pusztazámor régmúltjába, jelenébe és jövőjébe, köszönhetően annak, hogy egyre többen munkálkodnak azért, hogy Zámor élete tartalmas legyen.

Pusztazámor értékét, szépségét nem csak a történelmi és építészeti különlegességek, mint például a 3 hektáros arborétum jellegű ősparkkal övezett Barcza kastély, a zámorhegyi remeteség és harangház jelentik, hanem az a természetes igény is benne foglaltatik, ahogyan a településvezetés és az itt lakók ápolják, ahogyan a jelen gondos kezei megbecsülik.

Érdemes elidőzni Zámoron. Nálunk a látogatót először a dombokkal ölelt táj szelíd hívogató szépsége fogja meg, majd az utcák és házak rendje, végül a védett kis völgykatlanban elhelyezkedő település nyugalma, csendje. Aki belekóstol ebbe a világba, bizonyosan visszatérő vendég lesz itt.

Pusztazámor valamennyi lakója nevében tisztelettel köszönti és szeretettel várja:

Pátrovics Benedek
polgármester

Országos hírek

2024.febr. 28 Sze
Március 15-i program a Bálnában

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum idén új helyszínen, [ ... ]

OrszágosBővebben
2022.szept. 14 Sze

Immár 27. alkalommal rendezik meg szeptember 29. és október 2. között a Millenárison a 27. Budapest [ ... ]

OrszágosBővebben
2021.szept. 14 K

Fontos döntést hozott a kormány a hitelmoratóriumról Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentése [ ... ]

OrszágosBővebben
2021.júl. 12 H
Segítség a cukorbeteg gyerekeknek

Magyarországon 800 ezer diagnosztizált, a becslések szerint ténylegesen mintegy 1,2 millió cukorbeteg [ ... ]

OrszágosBővebben
2021.júl. 06 K
Nyáron is fontos, hogy adjunk vért!

„A megfelelő véradószám mindannyiunk felelőssége. Az enyém, a tiéd, a miénk. Nem egy nyűg, [ ... ]

OrszágosBővebben
További helyi hírek

Keresés

Decrease font size Default font size Increase font size